Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện

Phú Yên: Liên hiệp Hội - Một chặng đường phát triển

Cập nhật lúc:   07:46:02 - 06/01/2020 Số lượt xem:   273 Người đăng:   Administrator
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh, phát biểu tại Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Phú Yên nhiệm kỳ V (2019-2024) Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh, phát biểu tại Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Phú Yên nhiệm kỳ V (2019-2024)
Chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ IV (2013-2018) đã qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên (Liên hiệp Hội ) ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội. Liên hiệp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả góp phần xây dựng “Thương hiệu” Liên hiệp Hội trong mọi giai tầng xã hội.
Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn một cách hiệu quả. Bắt đầu từ việc công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ trí thức, góp phần phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng những ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức và các Hội thành viên gửi tới Đảng, Nhà nước, Liên hiệp Hội Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan. Tham gia các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, góp phần khối đại đoàn kết toàn dân.

Đã thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội, thành lập Văn phòng cơ quan thường trực, 2 Ban chuyên môn; qui hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhân viên theo chức danh nhiệm vụ; xây dựng các qui chế làm việc của Liên hiệp Hội, của Ban Chấp hành và của Đảng đoàn. Trong nhiệm kỳ đã bầu bổ sung 02 ủy viên BCH từ các Hội thành viên; 02 uỷ viên BCH do UBND tỉnh điều động về Liên hiệp Hội để bầu bổ sung Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Ban Thường vụ có 08 thành viên.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội Liên hiệp Hội đã tham gia phả biện trên 30 đề tài, dự án trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó tập trung các vấn đề lớn có tầm vĩ mô như các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, các đề án, dự án tính chất chuyên môn sâu, có tác động trực tiếp đến người dân, môi trường...

Tôn vinh trí thức là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Liên hiệp Hội, trong nhiệm kỳ hoạt động này ngày càng có hiệu quả, có sức lan tỏa cao. Liên hiệp Hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều Hội thi, Cuộc thi, như Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên & Nhi đồng.
 
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh tặng Bức trướng của LHH Việt Nam cho  BCH Liên hiệp Hội Phú Yên nhiệm kỳ V (2019-2024)

Trong 5 năm (2013-2018), tổ chức được 4 Hội thi cấp tỉnh với gần 300 giải, trong đó có gần 100 giải pháp đạt giải cấp tỉnh và tham gia các kỳ Hội thi STKT toàn quốc từ năm (2013-2018) đều có giải Khuyến khích; giải Ba Năm 2013 đạt 01 giải Khuyến khích và được lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao.

Đối với Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng, đây là sân chơi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho lứa tuổi học đường, tổ chức 01 năm/1 lần. Trong nhiệm kỳ IV (2013-2018), tổ chức 04 Cuộc thi với gần 400 giải pháp đăng ký tham gia, trong đó có trên 100 giải pháp đạt giải cấp tỉnh và tham gia 04 kỳ tham gia Cuộc thi TTN-NĐ toàn quốc 12 (2015-2016), lần thứ 13 (2016-2017); lần thứ 14 (2017-2018); lần thứ 15 (2018-2019). Mỗi kỳ tham gia đều có giải thưởng.

Hoạt động Tôn vinh trí thức tiêu biểu, nhân ngày Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5 hàng năm Liên hiệp Hội tổ chức gặp mặt, tặng quà đội ngũ trí thức tiêu biểu trong hệ thống Liên hiệp Hội. Liên hiệp Hội tổ chức thành lập Hội đồng xét chọn trí thức Phú Yên tiêu biểu, giới thiệu Liên hiệp Hội Việt Nam xem xét chọn. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xét chọn giải pháp Sáng tạo khoa học in sách Vàng Việt Nam, Giải pháp: Thiết bị gây tê cá ngừ đại dương của hai tác giả: Phạm Ngọc Phượng và Bùi Ngọc Dịnh (Hội Nghề cá và Hiệp Hội cá ngừ Phú Yên) in sách Vàng Việt Nam năm 2017. Năm 2015 và năm 2019 có 02 đại biểu được LHH Việt Nam tôn vinh “Trí tiêu biểu KH&CN”

“Điểm nhấn” của hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức KH&CN là Tạp chí Trí thức Phú Yên. Trong nhiệm kỳ đã xuất bản trên 30 số. Được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Mã số chuẩn quốc tế; tổ chức 03 Cuộc thi viết thể loại báo chí trên Tạp chí để khẳng định sự phát triển hoạt động của Tạp chí trong hệ thống báo chí của tỉnh và của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đối với Trang tin điện tử Liên hiệp Hội được lập từ cuối năm 2013, hoạt động đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước; trang tin thường xuyên được cập nhật tuyên truyền các nội dung phù hợp để phục vụ cho các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Với kết quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực hoạt động, Liên hiệp Hội Phú Yên vinh dự được UBND tỉnh tặng thưởng nhiều Bằng khen và cờ thi đua; đặc biệt năm 2014, Liên hiệp Hội được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ và năm 2015 Liên Hiệp Hội Việt Nam 

Có thể khẳng định nhiệm kỳ IV (2013-2018) đánh dấu một chặng đường khởi sắc của Liên hiệp Hội Phú Yên. Để đạt được những kết quả đó, phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự ủng hộ của các Sở, ngành, hội đoàn thể trong tỉnh; sự chủ động tích cực và triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình hoạt động của lãnh đạo Liên hiệp Hội, sự nỗ lực đồng lòng của cán bộ liên hiệp Hội và các hội thành viên, sự đoàn kết của lực lượng trí thức KHCN tỉnh nhà trong một mục tiêu chung xây dựng Liên hiệp Hội....  
 
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh, chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Đại hội Liên hiệp Hội Phú Yên nhiệm kỳ V (2019-2024)

Trong nhiệm kỳ mới 2019 - 2024, với tinh thần “Đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, phấn đấu xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh, góp phần thúc đẩy hoạt động KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Phú Yên, nhiệm kỳ V (2019-2024) - GS. TSKH Đặng Vũ Minh: Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đánh giá “Tôi rất vui mừng Liên hiệp Hội Phú Yên có một cơ ngơi hoành tráng, các đồng chí tổ chức Đại hội tại hội trường của Liên hiệp Hội rất quy mô. Đây là sự thể hiện quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự tương tác tốt của các sở, ban ngành đoàn thể đối với tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh nhà. Mong rằng nhiệm kỳ V (2019-2024) đội ngũ trí thức KHCN tỉnh Phú Yên thực hiện tốt như phương châm đã đề ra: “Đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”./.
                                                                                    
Tác giả bài viết, ảnh: Huỳnh Đức Thế
Nguồn: www.vusta.vn ngày 02/01/2020
 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 849
accessibility Hôm qua: 857
account_circle Trong tháng: 238.213
account_box Trong năm: 476.104
supervisor_account Tổng truy cập: 2.509.969