Phú Yên: Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục phát huy sáng tạo

Cập nhật lúc:   13:45:20 - 18/05/2022 Số lượt xem:   296 Người đăng:   Administrator
TSKH Phan Xuân Dũng Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam (người  thứ 3, bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên nhân buổi làm việc tại Phú Yên, ngày 15/4/202 TSKH Phan Xuân Dũng Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam (người thứ 3, bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên nhân buổi làm việc tại Phú Yên, ngày 15/4/202
Trong thời gian qua, đặc biệt giai đoạn 2016 – 2020 với sự đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) ở tỉnh Phú Yên đã góp phần tăng trưởng kinh tế đo bằng chỉ số năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) đạt 32%, so với mục tiêu phải đạt: 30 -32%.
Trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN có nhiều khởi sắc; tiềm lực KH&CN được nâng lên; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển KH&CN trên các lĩnh vực được đẩy mạnh, chất lượng, hướng đến hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đã nghiệm thu, bàn giao và đưa kết quả 78/102 nhiệm vụ KH&CN; hình thành 3 doanh nghiệp KH&CN, bước đầu thương mại hóa sản phẩm khoa học mang lại hiệu quả kinh tế cho tỉnh Phú Yên.
Cũng trong giai đoạn này, ngành KH&CN tỉnh đã có nhiều kết quả đổi mới về công tác quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN: Đã rà soát, ban hành gần 50 văn bản, trong đó có hơn 20 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước về KH&CN tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong việc áp dụng, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; đã quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN; Bám sát định hướng nhiệm vụ KH&CN đã đề ra.
Đã triển khai 102 nhiệm vụ KH&CN do ngân sách nhà nước hỗ trợ và một số nhiệm vụ do tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư. Các nhiệm vụ tập trung trên các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, sở hữu trí tuệ, khoa học xã hội và nhân văn nhằm phục vụ sản xuất và đời sống, cung cấp luận cứ khoa học làm căn cứ cho việc chỉ đạo, định hướng thực hiện của lãnh đạo tỉnh.
Nhiều tiến bộ KH&CN, như: Giống, kỹ thuật và các quy trình mới được ứng dụng và chuyển giao đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng. Hơn 20 dự án của chương trình khuyến công đã hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ mới, bao bì, đóng gói sản phẩm được chuyển giao trực tiếp đến các hộ dân, tổ chức. Có nhiều mô hình hay được chuyển giao và nhân rộng thông qua các dự án ở cấp huyện, các tổ chức, hội đoàn thể mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhiều cuộc thi về ý tưởng sáng tạo kỹ thuật được tổ chức góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất lao động, đặc biệt là các kỳ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh (02 năm/kỳ) do Liên hiệp Hội Phú Yên làm Trưởng ban, phối hợp với Sở KH&CN, Liên đoàn lao động và Tỉnh đoàn tổ chức.
Cùng với sự quan tâm của Bộ KH&CN, lãnh đạo tỉnh đã tạo cơ hội cho đội ngũ trí thức KH&CNtriển khai các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm các ý tưởng thông qua các nhiệm vụ có nhiều thành quả tích cực thì việc hỗ trợ tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ thông qua các chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng giúp việc triển khai các nhiệm vụ thuận lợi, giúp các nhà khoa học dễ dàng thích ứng với công nghệ ngày càng phát triển. Cùng với đó là sự hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo môi trường, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng rất được chú trọng.
Hiện tỉnh Phú Yên đã và đang tiếp tục triển khai hoạt động phát triển thị trường KH&CN bám sát vào Chiến lược phát triển KH&CN của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 569/QĐ-TTg, ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030). Riêng trong năm 2022; tập trung quản lý, khai thác, phát triển các sản phẩm được công nhận, bảo hộ, tài sản trí tuệ; đẩy mạnh hoạt động khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; quan tâm quy hoạch tổ chức doanh nghiệp KH&CN công lập và ngoài công lập, tổ chức nghiên cứu hỗ trợ cho doanh nghiệp…
Định hướng phát triển, ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025, đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò và nhiệm vụ KH&CN các cấp, bám sát thực hiện các Nghị quyết đã ban hành; Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN; Tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN của tỉnh, trong đó chú trọng nguồn nhân lực KH&CN, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại; Phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CNvà các hoạt động dịch vụ KH&CN; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và phát triển về KH&CN trong khu vực và quốc tế; Triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp.
Theo Th.S Dương Bình Phú Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, đánh giá: “Nhờ những đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Phú Yên, cho nên ngành Nông - Lâm - Thủy sản… trong những năm qua có sự tăng trưởng bền vững, ổn định theo chiều hưởng tích cực; các sản phẩm công nghiệp của tỉnh đã từng bước khẳng định trên thị trường...
Quang cảnh Đoàn công tác Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam thăm và làm việc với Liên hiệp Hội Phú Yên, ngày15/4/2022

Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên, Liên hiệp Hội tỉnh Phú Yên về công tác đội ngũ trí thức KH&CN của địa phương (ngày 15/4/2022, tại Phú Yên) TSKH Phan Xuân Dũng Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đã đánh giá cao những kết quả đạt được của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Phú Yên, đặc biệt những hoạt động ấn tượng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên đã góp phần quan trọng trong công tác phát triển đội ngũ trí thức, tham mưu, tư vấn thiết thực và hiệu quả về các chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà./.
Huỳnh Đức Thế
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 20
accessibility Hôm qua: 350
account_circle Trong tháng: 330.639
account_box Trong năm: 111.143
supervisor_account Tổng truy cập: 3.106.581