TƯ VẤN PHẢN BIỆN & GĐXH TƯ VẤN PHẢN BIỆN & GĐXH

Bình Thuận: Phản biện đề án Quản lý khai thác nguồn lợi thủy sản

Cập nhật lúc:   16:03:06 - 25/03/2019 Số lượt xem:   597 Người đăng:   Administrator
Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, với chiều dài bờ biển khoảng 192 km, là một trong 03 ngư trường lớn nhất cả nước, là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành khai thác thủy sản.
Tuy nhiên, ngành khai thác thủy sản của tỉnh cũng còn bộc lộ những khó khăn tồn tại. Nhằm đưa hoạt động quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới tốt hơn.

Việc xây dựng đề án “Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” là cần thiết. Đề án  đã được UBND tỉnh giao Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội trước khi đề án trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Liên hiệp hội đã tổ chức họp để thông qua kết quả báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án. Báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án của Liên hiệp hội đã phân tích làm rõ những ưu điểm, tồn tại, đặc biệt làm rõ những vấn đề chưa rõ, còn tồn tại để Chủ đầu tư và đơn vị thực hiện xem xét nghiên cứu chỉnh sửa cụ thể như: nguồn số liệu đánh giá thành phần, trữ lượng và sản lượng khai thác hải sản của tỉnh; đánh giá thực trạng quản lý khai thác trên địa bàn tỉnh; các chương trình ưu tiên thực hiện mục tiêu quản lý khai thác bền vững trong giai đoạn 2019 – 2025...

Ngoài báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, các chuyên gia, các thành viên hội đồng phản biện tiếp tục góp ý cho báo cáo đề án về những vấn đề chưa phù hợp cho chủ đầu tư và đơn vị xây dựng đề án tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo đề án trước khi trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Tác giả bài viết: Ngô Viết Năng
Nguồn: www.vusta.vn ngày 25/03/2019
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 574
accessibility Hôm qua: 3.800
account_circle Trong tháng: 179.917
account_box Trong năm: 326.462
supervisor_account Tổng truy cập: 2.360.327