Khoa học & Công nghệ Khoa học & Công nghệ

4 định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ

Cập nhật lúc:   15:31:50 - 04/12/2023 Số lượt xem:   90 Người đăng:   Administrator
Bộ KH&CN vừa ban hành Thông tư 21/2023 về 4 định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (định mức) đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ. 
Cụ thể: Định mức đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ là định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ được quy định lại mục I.4.1, mục I.5.1 và mục I.5.6 của Phụ lục Thông tư 21/2019 của Bộ KH&CN ban hành ngày 18/12/2019 quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN (Phụ lục Thông tư 21/2019), được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm thông tư này. 
Định mức đối với dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ là định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động xây dựng lộ trình công nghệ được quy định tại mục I.4.1 của Phụ lục Thông tư 21/2019 được quy định chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm thông tư này. 
Định mức đối với dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ là định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động đổi mới công nghệ được quy định tại mục I.1.7 của Phụ lục Thông tư 21/2019 được quy định chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm thông tư này. 
Định mức đối với dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ là định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ được quy định tại các mục I.4.2, I.4,3 và II.4.5 của Phụ lục Thông tư 21/2019 được quy định chi tiết tại Phụ lục IV ban hành kèm thông tư này. 
Thông tư 21/2023 có hiệu lực từ 6/1/2024. 
L VĂ(tng hp)
Nguồn: Báo Phú Yên

 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 8
accessibility Hôm qua: 81
account_circle Trong tháng: 265.987
account_box Trong năm: 17.747
supervisor_account Tổng truy cập: 3.158.067