Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Cập nhật lúc:   10:14:28 - 24/08/2020 Số lượt xem:   70 Người đăng:   Administrator
ảnh minh họa ảnh minh họa
Sở KH-CN vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020.
Việc thực hiện chương trình nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ giá trị tài sản trí tuệ; hỗ trợ đăng ký, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ một số sản phẩm, dịch vụ lợi thế và đặc trưng của địa phương mang tên địa danh dưới dạng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể; triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020 đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả… qua đó, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu mang tính đặc trưng lợi thế của mỗi vùng, mỗi xã đáp ứng cho tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị… 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 372
accessibility Hôm qua: 500
account_circle Trong tháng: 243.786
account_box Trong năm: 481.677
supervisor_account Tổng truy cập: 2.515.542