TTTT & PBKT TTTT & PBKT

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật lúc:   10:45:04 - 04/12/2018 Số lượt xem:   16575 Người đăng:   Administrator
Tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã quán triệt các nội dung:
Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên xin được giới thiệu nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW

Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018

 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 42
accessibility Hôm qua: 371
account_circle Trong tháng: 100.286
account_box Trong năm: 442.365
supervisor_account Tổng truy cập: 2.476.230