TTTT & PBKT TTTT & PBKT

Ban hành nghị định mới về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cập nhật lúc:   15:34:06 - 05/06/2024 Số lượt xem:   42 Người đăng:   Administrator
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định gồm 8 chương, 30 điều, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024
Trong nghị định có một số nội dung mới. Cụ thể, đối với việc công khai, gỡ bỏ thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng, nghị định nêu rõ: danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh. 
Nội dung công bố công khai gồm: Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... 
Thời hạn công bố tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm là 30 ngày kể từ ngày công bố. Hết thời hạn, cơ quan đăng tải thông tin sẽ dừng hoặc gỡ bỏ thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Về trách nhiệm của tổ chức bán hàng đa cấp, nghị định này cũng quy định, tổ chức bán hàng đa cấp có trách nhiệm tuân thủ quy định ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng văn bản và giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại quy tắc hoạt động; tuân thủ quy định về đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật khác có liên quan… 
Về thông báo hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên, thì tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo đến UBND cấp xã tại nơi tổ chức bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo một trong các cách thức: qua đường bưu điện; trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã; qua thư điện tử kèm chữ ký số hoặc kèm bản scan thông báo có chữ ký và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh đến địa chỉ thư điện tử đã được UBND cấp xã công bố; sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do UBND cấp xã cung cấp. 
Theo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, nội dung Nghị định 55/2024/NĐ-CP đã được công khai trên website của Sở Công Thương để người dân, doanh nghiệp truy cập, nắm bắt thông tin, góp phần nâng cao kiến thức, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh, tiêu dùng. 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 74
accessibility Hôm qua: 100
account_circle Trong tháng: 284.023
account_box Trong năm: 28.707
supervisor_account Tổng truy cập: 3.169.027