Hội thành viên Hội thành viên

Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu

Cập nhật lúc:   15:20:13 - 08/10/2020 Số lượt xem:   1892 Người đăng:   Administrator
Ngày 02/10/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu tổng kết biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu tỉnh Phú Yên (2016-2020).
Đến dự Đại hội có đồng chí Phan Đình Phùng – Phó CT. UBND Tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh, đ/c Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tich Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Lê Văn Hữu – Chủ tịch Hội Khuyến học, lãnh đạo các sở ngành và gần 150 đại biểu đại diện gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu trong toàn tỉnh.
Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, việc xây dựng “Gia đình học tập”, đến cuối năm 2020 toàn tỉnh ước đạt: 139.916/146.364 tổng số hộ đăng ký, tỷ lệ 95,59%.  Số hộ đạt là 139.916/ 260.436 (toàn tỉnh), tỷ lệ 53,72%. Về Dòng học tập toàn tỉnh ước đạt 556 dòng họ học tập/1.045 tổng số dòng họ, đạt tỷ lệ 53,21% tính đến cuối năm 2020, hầu hết các huyện đều đạt tỷ lệ theo quy định. Có 429/514 tổng số cộng đồng thôn/buôn/tổ dân phố ước đạt đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 83,46% ; hầu hết các huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đến cuối năm 2020 ước đạt: 74 xã đạt 15 chỉ tiêu/110 tổng số xã, đạt tỷ lệ 67,27%. Kết quả trên đã góp phần làm cho xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa năm 2019 là 50,5% và nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương và trong toàn tỉnh.
Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các mô hình học tập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã từng bước đạt được nhiều hiệu quả, được nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia xây dựng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; đưa phong trào khuyến học, khuyến tài trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học ngàn đời của dân tộc, tạo điều kiện để mọi người dân đều được học và học suốt đời.
Trong phương hướng hoạt động nhiệm ký tới, Hội Khuyến học tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 49 KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;  Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; phát triển và nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập thiết thực nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phấn đấu xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, trong đó củng cố Hội Khuyến học thành phố Tuy Hòa đi vào hoạt động có hiệu quả.
Đại hội đã bầu 06 đại biểu đại diện cho các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh dự Đại hội biểu dương toàn quốc.
Trong dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020. Hội Khuyến học tỉnh công nhận 41 gia đình, 13 dòng họ, 10 cộng đồng, 11 đơn vị học tập tiêu biểu cấp tỉnh./.
Tin, ảnh: Kim Thoa
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 39
accessibility Hôm qua: 53
account_circle Trong tháng: 246.215
account_box Trong năm: 26.437
supervisor_account Tổng truy cập: 3.166.757