Giới thiệu Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

23/03/2020 16:09:53
|
Giới thiệu
​Sơ đồ tổ chức Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên

Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ V (2019-2024)

23/03/2020 16:09:42
|
Giới thiệu
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ V (2019-2024)

Danh sách Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ V (2019-2024)

23/03/2020 16:09:32
|
Giới thiệu
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ V (2019-2024)

Chi Bộ

23/03/2020 16:09:14
|
Giới thiệu

Văn Phòng

23/03/2020 16:08:59
|
Giới thiệu
Gồm các Chuyên Viên và Nhân viên

Ban Khoa học - Công nghệ và Tư vấn phản biện

23/03/2020 16:08:47
|
Giới thiệu
BAN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN PHẢN BIỆN

Ban Thông tin - Phổ biến kiến thức và Hội viên

23/03/2020 16:08:21
|
Giới thiệu
BAN THÔNG TIN - PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VÀ HỘI VIÊN

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên

 Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên
05/01/2018 14:24:55
|
Giới thiệu
Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (LHH), đại hội thành lập ngày 13/6/1996.

Tổng quan Phú Yên

Tổng quan Phú Yên
04/10/2017 09:11:10
|
Giới thiệu
​Phú Yên là một tỉnh ven biển Nam Trung bộ - Việt Nam, nằm giữa đèo Cù Mông và đèo Cả

Bản đồ tỉnh phú yên

Bản đồ tỉnh phú yên
04/10/2017 09:11:05
|
Giới thiệu
Bản đồ tỉnh phú yên
1 [1/1]
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 1.866
accessibility Hôm qua: 2.840
account_circle Trong tháng: 163.654
account_box Trong năm: 211.816
supervisor_account Tổng truy cập: 2.245.681