Sơ đồ tổ chức

17/12/2019 15:53:37
|
Cơ cấu tổ chức
​Sơ đồ tổ chức Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên

Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2018

17/12/2019 15:53:24
|
Cơ cấu tổ chức
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH PHÚ YÊN LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2013-2018

Danh sách Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2018

17/12/2019 15:53:14
|
Cơ cấu tổ chức
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH PHÚ YÊN LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2013-2018

Văn Phòng

17/12/2019 15:52:47
|
Cơ cấu tổ chức
Gồm các Chuyên Viên và Nhân viên

Ban Khoa học, công nghệ và Tư vấn phản biện

17/12/2019 15:52:22
|
Cơ cấu tổ chức
BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN PHẢN BIỆN

Ban Thông tin phổ biến kiến thức và Hội viên

17/12/2019 15:49:54
|
Cơ cấu tổ chức
BAN THÔNG TIN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VÀ HỘI VIÊN
1 [1/1]
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 275
accessibility Hôm qua: 1.743
account_circle Trong tháng: 174.886
account_box Trong năm: 54.236
supervisor_account Tổng truy cập: 2.088.101