Hội Khoa học Lịch sử

Cập nhật lúc:   08:46:15 - 14/12/2018 Số lượt xem:   787 Người đăng:   Administrator
Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 194/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Phú Yên.
- Chủ tịch Hội: (Đã mất)
- Ủy viên thường trực: Ông Phan Thanh Bình
- Số lượng Hội viên: 80 người
- Điện thoại: 0906.562.223
- Địa chỉ: 62 Lê Duẩn -  Tuy Hòa - Phú Yên
- Chức năng, nhiệm vụ: Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong lĩnh vực nghiên cứu, học tập phổ biến và cập nhật thông tin sử học để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn ngành sử học; Tư vấn, hợp tác giữa các hội viên địa phương trong ngành đào tạo, học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt; động viên quần chúng nhân dân tham gia công tác sưu tầm, bảo quản, bảo vệ tài nguyên lịch sử, di sản văn hóa vật thể; tham gia nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử các ngành; Đề xuất với các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tỉnh về các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển ngành sử học tỉnh Phú Yên; Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong lĩnh vực sử học theo quy định của pháp luật để học tập, trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ và tạo điều kiện cho Hội Sử học Phú Yên phát triển.
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 267
accessibility Hôm qua: 439
account_circle Trong tháng: 234.747
account_box Trong năm: 96.880
supervisor_account Tổng truy cập: 2.926.000