Khoa học & Công nghệ Khoa học & Công nghệ

Đặt hàng nhiệm vụ khoa học - công nghệ năm 2023

Cập nhật lúc:   10:10:15 - 23/05/2022 Số lượt xem:   17 Người đăng:   Administrator
Sở KH-CN vừa đề nghị các sở, ban ngành, UBND cấp huyện; các viện, trường, trung tâm nghiên cứu, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH-CN... tham gia đề xuất, đặt hàng các vấn đề KH-CN phục vụ mục tiêu phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2023.
Trong đó ưu tiên đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, nhất là trong phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin, cơ khí, tự động hóa phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ; ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai phục vụ trực tiếp các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia về KH-CN để giải quyết mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng các nhiệm vụ KH-CN liên kết giữa các địa phương, nhiệm vụ KH-CN theo hình thức PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư) để huy động doanh nghiệp tham gia phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của vùng theo chuỗi giá trị. 
Đặt hàng là nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh hoặc đề nghị tỉnh đăng ký đặt hàng với Bộ KH-CN đăng ký nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia. Đối với những nhiệm vụ do lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao trực tiếp, các ngành, địa phương chủ động đăng ký với Sở KH-CN để lập hội đồng tư vấn KH-CN xem xét thực hiện như nhiệm vụ cấp tỉnh. Trường hợp vượt quá khả năng giải quyết của ngành, địa phương, đề nghị báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao cho Sở KH-CN trình Bộ KH-CN xem xét đăng ký xây dựng nhiệm vụ cấp quốc gia. 
 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 68
accessibility Hôm qua: 100
account_circle Trong tháng: 121.372
account_box Trong năm: 76.795
supervisor_account Tổng truy cập: 2.905.915