Hoạt động của Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực

Cập nhật lúc:   14:53:03 - 04/01/2018 Số lượt xem:   52
Hoạt động của Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực Hoạt động của Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực
Theo báo cáo về công tác công đoàn năm 2016, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến cho biết, Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam
Cập nhật ngày: 03/02/2017

Theo báo cáo về công tác công đoàn năm 2016, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến cho biết, Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chi ủy Cơ quan, lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, cũng như sự chỉ đạo, theo dõi giúp đỡ của CĐVCVN. Hoạt động của công đoàn đã đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực, được gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng ban nên được đông đảo đoàn viên công đoàn hưởng ứng tham gia. 

Đội ngũ đoàn viên công đoàn có những bước phát triển về số lượng, chất lượng, tính đến ngày 31/12/2016, cơ quan Liên hiệp Hội Việt nam có 58 cán bộ, nhân viên trong biên chế và hợp đồng dài hạn. Trong số 58 người, có 46 cán bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó có 2 tiến sỹ khoa học, 4 tiến sỹ, 21 thạc sỹ, 19 cử nhân, 12 người còn lại là trung cấp, nhân viên kỹ thuật.

Trong năm 2016, Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động như Ban chấp hành Công đoàn cơ quan đã tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công đoàn viên.

Việc phân phối phúc lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động được Ban chấp hành Công đoàn cơ quan thường xuyên quan tâm, phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan để đảm bảo sự công bằng cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

Năm 2016, Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đòa; tích cực tham gia xây dựng Đảng như việc thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-BCH ngày 06/01/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”; triển khai thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020”. Ngoài ra, Công đoàn đã đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng Đảng, nhiều đoàn viên công đoàn là hạt nhân trong Đảng ủy Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam và Chi ủy Chi bộ cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế yếu kém như một số công đoàn viên chưa chấp hành tốt kỷ luận lao động dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao. Việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” chưa có nhiều chuyển biến, chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Một trong những nguyên nhân đó là những mặt trái của kinh tế thị trường, nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội có tác động không nhỏ đến tư tưởng, đạo đức và lối sống của công đoàn viên; Chính sách, chế độ về thu nhập nói chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; Việc điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong cơ quan chưa tốt; Cán bộ công đoàn làm việc kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác này không nhiều, lại chưa được đào tạo chính quy, bài bản về lý luận và nghiệp vụ công đoàn, dẫn đến hiệu quả hoạt động của công đoàn có phần còn hạn chế.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa trong công tác hoạt động, trong năm 2017 này, Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như chuẩn bị nội dung, nhân sự, hậu cần tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022.

Phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan trong việc đôn đốc, theo dõi thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đảm bảo đáp ứng được các quyền và lợi ích cơ bản, chính đáng, hợp đáng của cán bộ, viên chức và người lao động.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2017, góp phần giúp công đoàn viên đảm bảo sức khỏe để hoàn thành các nhiệm vụ được cơ quan giao phó.

Thiết kế và đề xuất kế hoạch tổ chức hoạt động tham quan, nghỉ mát vào dịp Hè năm 2017 theo phương châm vui vẻ, thiết thực, ý nghĩa và an toàn, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cán bộ, viên chức và người lao động.

Tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng các cháu là con cán bộ, viên chức và người lao động của Cơ quan có thành tích học tập tốt trong năm 2016-2017 nhằm khích lệ tinh thần của các bậc phụ huynh là công đoàn viên.

Duy trì các giải thi đấu thể thao do Công đoàn chủ trì tổ chức nhằm động viên tinh thầm và nâng cao sức khỏe của cán bộ, viên chức và người lao động; tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam phát động.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận đống cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của các cấp công đoàn, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do các cấp công đoàn và Liên hiệp Hội Việt Nam phát động.

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nhất là Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn: Phối hợp thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí 2% và đoàn phí công đoàn năm 2017; thực hiện công tác thu, chi tài chính của công đoàn đúng quy định.

Chỉ đạo hoạt động của Ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
Link 
Nguồn: vusta.vn ngày 03/02/2017
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 1.973
accessibility Hôm qua: 4.025
account_circle Trong tháng: 84.835
account_box Trong năm: 361.853
supervisor_account Tổng truy cập: 374.830