Tạo bước chuyển, nâng cao vị thế trường chính trị

Cập nhật lúc:   15:26:17 - 22/11/2022 Số lượt xem:   87 Người đăng:   Administrator
Hội thảo khoa học cấp tỉnh Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Hội thảo khoa học cấp tỉnh Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
73 năm qua, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về nội lực; khẳng định vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh cũng như vị thế trong hệ thống các trường chính trị trên cả nước. Nhà trường đã từng bước mở rộng loại hình, đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Song, để xây dựng Trường Chính trị tỉnh sớm đạt chuẩn theo Quy định 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII), cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể nhà trường, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành trong tỉnh. 
Kỳ 1: Đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
Tích cực phối hợp mở các lớp đào tạo lý luận chính trị không tập trung; đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá học viên… là những giải pháp được Trường Chính trị tỉnh chú trọng thực hiện trong thời gian qua để tự đổi mới chính mình. Bên cạnh đó, trường còn đẩy mạnh đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, hàng đầu để bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. 
Chủ động đổi mới hoạt động đào tạo 
Biết tin được ngân hàng cử tham gia lớp trung cấp Lý luận chính trị (LLCT) được tổ chức ngoài giờ hành chính ngay tại địa phương, anh Hoàng Vũ Phi Phong, Phó Giám đốc phụ trách Agribank TX Sông Cầu rất phấn khởi. Bởi lẽ, anh được học gần nhà nên tiết kiệm nhiều chi phí, thuận lợi trong đi lại và sinh hoạt. Thêm vào đó, học thứ bảy, chủ nhật nên các ngày khác trong tuần, anh có thời gian để tập trung điều hành công việc hiệu quả. 
Không chỉ anh Phong, đây còn là tâm trạng chung của 79 học viên của lớp trung cấp LLCT khóa 130, hệ không tập trung, khóa học 2022-2024 vừa được Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Tuy An, Thị ủy Sông Cầu mở tại Trung tâm Chính trị TX Sông Cầu. 
Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy nhằm đẩy nhanh quá trình đào tạo LLCT cho đội ngũ cán bộ các địa phương đảm bảo đúng tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trường chủ động phối hợp với các huyện, thị nỗ lực mở các lớp trung cấp LLCT hệ không tập trung ngay tại các địa phương để học viên không phải di chuyển xa và vẫn đảm bảo hoàn thành công việc trong điều kiện thiếu người làm, khối lượng công việc nhiều. Trường đã phối hợp với các địa phương khai giảng 2 lớp trung cấp LLCT hệ không tập trung cho 160 học viên của TX Đông Hòa và huyện Tây Hòa, TX Sông Cầu và huyện Tuy An. 
Ngoài chủ động phối hợp, mở rộng quy mô đào tạo, Trường Chính trị tỉnh còn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình đào tạo LLCT, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Theo ông Đặng Lê Thanh Vũ, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đã chủ động tiếp cận nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy mới theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII là “Đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục LLCT theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”. Đồng thời, trường không ngừng tăng cường quản lý, cải tiến công tác thi đua, kiểm tra đánh giá xếp loại chất lượng theo hướng nghiêm túc, chất lượng. Nhà trường thực hiện nghiên cứu 8 đề tài khoa học cấp trường về: xây dựng ngân hàng đề thi; nâng cao công tác thi đua, kiểm tra đánh giá xếp loại chất lượng…
Một tiết học của lớp trung cấp LLCT hệ không tập trung do Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Tây Hòa và Thị ủy Đông Hòa mở tại địa phương. Ảnh: HÀ MY

Gắn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ 
Hai năm qua, các học viên theo học các lớp trung cấp LLCT tại Trường Chính trị tỉnh đã được tiếp cận với chương trình đào tạo có nhiều đổi mới. Trong đó, đưa nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII thành một chuyên đề nằm trong phần Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên với 8 tiết học là một trong những điểm đổi mới rõ nét. Thầy Nguyễn Văn Ca, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh, giảng viên giảng dạy nội dung này cho các lớp trung cấp LLCT, cho biết: Chuyên đề nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng phân tích, nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch để vận dụng trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường cũng đã chủ động lồng ghép nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào biên soạn tài liệu, giáo án và giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên cập nhật các chủ trương, đường lối, quan điểm, quy định của Đảng vào bài giảng và trao đổi với học viên.
Nhờ triển khai các giải pháp đổi mới nên chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường không ngừng tăng lên; học viên được nâng cao kiến thức về LLCT, về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thực hành công vụ, áp dụng vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương có hiệu quả cao. 
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phạm Văn Cường
 
Cùng với đưa Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy, Trường Chính trị tỉnh còn lấy nội dung này làm kim chỉ nam cho hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức. Hai năm trở lại đây, cán bộ, giảng viên của trường có nhiều bài viết khoa học tham gia hội thảo Cụm thi đua các trường chính trị, hội thảo các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Cán bộ, giảng viên của trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng cách viết bài đăng trên trang thông tin điện tử của trường, các báo, tạp chí chuyên đề uy tín; tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức sinh hoạt thường xuyên trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề của các chi bộ, các buổi sinh hoạt chuyên môn của khoa, phòng. Hàng năm, trường và các khoa tổ chức nhiều hội thảo khoa học; xuất bản 2 bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn với nhiều bài viết tập trung khẳng định và làm sâu sắc thêm những giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời phân tích, làm rõ những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng gắn với thực tiễn địa phương… 
Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Trường Chính trị tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Từ đó, tạo sự chuyển biến quan trọng, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh, hành động cho cán bộ, giảng viên và học viên từ bục giảng đến cuộc sống. “Trong tình hình hiện nay, trước yêu cầu đổi mới phương thức cũng như đẩy mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên của trường phải tự nâng tầm; trong đó, lấy năng lực làm tầm, lấy đạo đức làm tâm, lấy tâm huyết nghiên cứu, giảng dạy làm thước đo trách nhiệm. Có như vậy, cán bộ, giảng viên mới đủ lửa truyền niềm tin cho học viên và Nhân dân về con đường cách mạng của Đảng, cùng ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, đồng chí Bùi Thanh Toàn nhấn mạnh. 
Kỳ cuối: Xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới
 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 109
accessibility Hôm qua: 337
account_circle Trong tháng: 215.586
account_box Trong năm: 17.775
supervisor_account Tổng truy cập: 3.013.213