Bắc Giang: Liên hiệp hội phản biện “Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020 định hướng đế

11/12/2017 09:57:46
|
Ngày 11/10/2012, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị phản biện “

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổ chức, hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ
03/10/2017 14:53:03
|
Quyết định số 04 ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật

Triển khai Quyết định 14 của Thủ tướng Chính phủ

Ông Phan Tùng Mậu và ông Nghiêm Vũ Khải – PCT LHHVN
26/09/2017 15:01:30
|
Nằm trong hoạt động của Hội nghị giao ban thường niên, ngày 21/8/2015 tại TP. Đà Nẵng
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 219279
123