Phú Yên: Phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kết quả từ nỗ lực (*)

Cập nhật lúc:   10:30:20 - 19/01/2021 Số lượt xem:   3338 Người đăng:   Administrator
PHÚ YÊN, PHÁT HUY NỘI LỰC, SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PHÚ YÊN, PHÁT HUY NỘI LỰC, SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Trong năm 2020, bên cạnh một số thuận lợi, tỉnh ta gặp khó khăn, thách thức do ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh trên một số cây trồng, vật nuôi tiếp tục tái diễn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã tác động không thuận lợi đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.
Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, vừa lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn không để xảy ra dịch COVID-19 trên địa bàn, vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã đạt được một số kết quả
 Về kinh tế:
Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 98% kế hoạch, tăng 1,7% so cùng kỳ, trong đó: Nông nghiệp tăng 1,7%; lâm nghiệp giảm 15,8% và thủy sản tăng 3,8% so với cùng kỳ.
Năng suất một số cây trồng đạt khá như: lúa, ngô, rau, đậu các loại; riêng năng suất mía niên vụ 2019-2020 bình quân đạt 60,1 tấn/ha, giảm 7,2% so với cùng kỳ, Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển ổn định, riêng đàn heo phục hồi, tái đàn nhanh trong những tháng cuối năm, với tổng đàn đạt khoảng 120 ngàn con, tăng 10,7% so cùng kỳ, góp phần bù đắp nguồn thịt heo bị sụt giảm sau dịch tả heo châu Phi.
Công tác vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được chủ động triển khai thực hiện từ cấp cơ sở; số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 11,2% so cùng kỳ.
Sản lượng thủy sản tăng 0,1% so cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng tăng 4,3%, sản lượng khai thác giảm 0,7%, trong đó khai thác cá ngừ đại dương giảm 5,7% so cùng kỳ. Công tác quản lý, sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh được chú trọng; số lượng lồng, bè nuôi giảm 26,7% so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn còn cao so với quy hoạch.
Đã giải quyết kịp thời nước tưới cho 1.718,3ha lúa hè thu bị thiếu nước tưới và 550 hộ dân nông thôn bị thiếu nước sinh hoạt. Công tác phòng, chống lụt bão được chủ động triển khai thực hiện, đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 9, 10, 11 và 12 ảnh hưởng trực tiếp vào địa bàn tỉnh.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đạt bình quân 16,9 tiêu chí/xã; có 58 xã nông thôn mới (tỉ lệ 66,2 %) và 5 xã nông thôn mới nâng cao; 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 (Tây Hòa và Phú Hòa); TP Tuy Hòa đang trình Trung ương đề nghị thẩm định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Hoàn thành việc nâng cấp huyện Đông Hòa lên thị xã. Quy hoạch phát triển tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ; 
Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 91% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Đã tổ chức gắn biển khởi công, khánh thành đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án lớn chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư 43 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 8.782 tỉ đồng và 215.000 USD.
Tiếp tục phối hợp với các tổ chức phi chính phủ thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường và triển khai các dự án về bảo vệ môi trường theo đúng tiến độ đề ra.
Về đảm bảo an sinh xã hội và các lĩnh vực về xã hội:
Hạ tầng đã được đầu tư phía Bắc Khu kinh tế Nam Phú Yên kết nối với TP Tuy Hòa. ảnh Phạm Trung

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về an sinh xã hội theo quy định, nhất là hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các chỉ tiêu đào tạo nghề, tỉ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đều thực hiện đạt kế hoạch đề ra, riêng chỉ tiêu số lao động được giải quyết việc làm chỉ đạt 91,2% so kế hoạch.
Tình trạng thất nghiệp trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao hơn so với cùng kỳ, chiếm khoảng 2,2%. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững; tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 giảm còn 2,54% (vượt kế hoạch đề ra).
Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới được chú trọng; tai nạn thương tích trẻ em giảm so cùng kỳ. Đã triển khai thực hiện nhiều hình thức học tập phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,67%. Đến nay tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 49,75%.  Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, toàn tỉnh đã thực hiện giám sát y tế 24.206 trường hợp. Công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt kết quả tốt, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 91,5% tổng dân số toàn tỉnh, đạt kế hoạch đề ra. 
Đã phối hợp với các cơ quan ở Trung ương đưa các giải pháp kỹ thuật, cây, con giống có năng suất, hiệu quả kinh tế cao về ứng dụng tại địa phương. Đánh giá nghiệm thu 5 đề tài, dự án, trong đó có 3 đề tài dự án cấp tỉnh và 2 đề tài cấp quốc gia.
Làm việc với Bộ Ngoại giao về quản lý biên giới và triển khai chiến lược biển, thúc đẩy công tác đối ngoại trong tình hình mới. Ký kết bản ghi nhớ hợp tác đối tác toàn diện cho các liên kết chiến lược giữa tỉnh Phú Yên và Ngân hàng Thế giới.
 Về quốc phòng - an ninh:
Tuyến Bãi Gốc - Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) được đầu tư, Cảng Vũng Rô của Phú Yên sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kêu gọi đầu tư.....ảnh Hải Hà

Giao quân năm 2020 đạt chỉ tiêu giao. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết trên biển để hướng dẫn ngư dân lao động, sản xuất an toàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.
 Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra ở địa phương, nhất là việc tiến hành tổ  chức đại hội đảng các cấp. Số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên, có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, nổi lên vẫn là các loại tội phạm như: trộm cắp, giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm và tệ nạn đánh bạc, ma túy, gây phức tạp tình hình trật tự, an toàn xã hội. Tai nạn giao thông được kiểm soát và giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. 
 Về công tác nội vụ:
 Phê duyệt tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 của các đơn vị, địa phương (gồm 1.905 biên chế công chức, 17.636 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập), giảm 42 biên chế công chức, 504 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đã giải quyết cho 133 công chức, viên chức nghỉ hưởng chế độ; lũy kế đến nay, đã giải quyết cho 599 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưởng chế độ.
 Tập trung đầu tư từng bước hoàn thiện Chính quyền điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; triển khai ứng dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước bước đầu có hiệu quả. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI và DCCI tiếp tục được quan tâm triển khai đồng bộ.
 Kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tăng 8 bậc, Chỉ số cải cách hành chính tăng 3 bậc so với năm 2018. Công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện chặt chẽ. Đã tổ chức tốt các hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện giai đoạn 2016-2020 và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh.
 Thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021:

Năm 2021, là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 410 năm Phú Yên hình thành và phát triển. Trên cơ sở đánh giá thuận lợi, khó khăn, UBND tỉnh xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 như sau:
 * Các chỉ tiêu kinh tế
 Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,35% (tính theo giá SS 2010),
Trong đó gồm: Nông lâm thủy sản: 3,08%; Công nghiệp - xây dựng: 9,35%; Dịch vụ: 8,38%; Thuế sản phẩm: 7,35%; Tổng kim ngạch xuất khẩu: 210 triệu USD; Tổng thu ngân sách trên địa bàn:8.635 tỉ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 22.000 tỉ đồng;  Tỉ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới: 71%.
 * Các chỉ tiêu xã hội
Giải quyết việc làm: 25.000 lao động, trong đó có việc làm mới tăng thêm 4.700 lao động/năm; Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm: 1,5-2%; Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: >91,5%;  Mức giảm tỉ lệ sinh: 0,2‰; Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 24%. Tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167cm, nữ 156cm; Tỉ lệ lao động qua đào tạo: 72%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 26%; - Tỉ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội/tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế tại tỉnh: 15,8%.
* Các chỉ tiêu môi trường
  Tỉ lệ che phủ rừng: 46%; Tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cơ bản đạt 100%, trong đó tỉ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn đạt khoảng 46,2%; Tỉ lệ dân cư thành thị được cung cấp nước sạch: 91%; Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%.
 * Chỉ tiêu về quốc phòng: Tỉ lệ giao quân 100%.
NHỮNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TIÊU BIỂU NĂM 2020
 • Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 20.261 tỉ đồng (đạt 90,9% kế hoạch, tăng
3,8% so cùng kỳ).
 • Tổng kim ngạch xuất khẩu 180 triệu USD (đạt 90% kế hoạch, tăng 7,4% so
cùng kỳ).
 • Tỉ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới 66,2% (vượt kế hoạch, tăng 4 xã so với cuối
năm 2019).
 • Tỉ lệ lao động qua đào tạo: 70% (đạt kế hoạch, tăng 3% so cùng kỳ).
 • Tỉ lệ dân cư đóng bảo hiểm y tế 91,5% (đạt kế hoạch, tăng 3% so cùng kỳ).
 • Tỉ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 25,6% (vượt 0,6% kế hoạch,
tăng 2,23% so với cùng kỳ).
 • Giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân: 1,39% (vượt 0,04% kế hoạch).
 • Mức giảm tỉ lệ sinh: 0,2‰ (đạt kế hoạch).
 • Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 11,8% (đạt kế hoạch, giảm 0,6% so
cùng kỳ).
 • Tỉ lệ che phủ rừng: 45% (đạt kế hoạch).
 • Tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt cơ bản
100% (đạt kế hoạch).
 • Tỉ lệ dân cư thành thị được cung cấp nước sạch: 90% (đạt kế hoạch, tăng 2,5%
so cùng kỳ).
 • Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt
tiêu chuẩn môi trường: 100% (đạt kế hoạch).
 • Tỉ lệ giao quân 100% (đạt kế hoạch).

(*) Đầu đề do Ban Biên tập đặt.
- Tài liệu tham khảo: Báo cáo Tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2010 (theo nguồn Báo Phú Yên, ngày 08-12/2020)
 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 46
accessibility Hôm qua: 346
account_circle Trong tháng: 268.927
account_box Trong năm: 66.249
supervisor_account Tổng truy cập: 3.061.687