43 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7

Anh Trương Đình Tùng, xã Đông Hưng (Lục Nam) cấy ghép ngọc trai
26/09/2017 15:18:12
|
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII tỉnh Bắc Giang, năm 2016-2017 đã thu hút 85 giải pháp tham gia

Thái Bình: Đánh giá các công trình, giải pháp dự kiến đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật

Ban Tổ chức và tiểu ban giám khảo Hội thi thẩm tra giải pháp trong lĩnh vực cơ khí tự động hóa, giao thông vận tải
26/09/2017 15:17:59
|
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi, từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2017, đoàn thẩm tra liên ngành

Vĩnh Long: 35 giải pháp đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VI

Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Hội thi phát biểu tại Hội nghị
26/09/2017 15:17:43
|
Ngày 18/09/2017, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 186948
123