Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

10/08/2021 09:10:32
|
Thông tin khác
Ngay từ khi mới thành lập, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, đồng thời cũng là trách nhiệm của trí thức KH&CN đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động TV, PB&GĐXH phát triển

Một trong những hoạt động TV,PB&GĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam
05/08/2021 14:30:24
|
Thông tin khác
Hiện nay, ở nước ta phản biện xã hội được nhắc đến rất nhiều đặc biệt thông qua các kênh phản biện xã hội của báo chí, của Ủy ban MTTQ Việt Nam và phản biện xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Phát huy hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

06/07/2021 08:04:09
|
Thông tin khác
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhu cầu của xã hội, là trách nhiệm của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

02/06/2021 09:22:15
|
Thông tin khác
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) là nhu cầu của xã hội, là trách nhiệm của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ Liên hiệp Hội phản biện xã hội

Nội dung văn bản của UBND trỉnh Phú Yên
31/05/2021 08:31:56
|
Thông tin khác
Sau khi lãnh đạo Liên hiệp Hội Phú Yên làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng Phú Yên (14/5/2021) về việc phối hợp triển khai công tác phản biện độc lập các đề án, đồ án có liên quan đến ngành xây dựng.

Liên hiệp Hội Phú Yên Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn, phản biện

Lãnh đạo Liên hiệp Hội Phú Yên (Bìa trái) trao đổi công tác tư vấn, phản biện với Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ngày 14/5/2021
14/05/2021 14:02:59
|
Thông tin khác
Hoạt động Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội (TVPBGĐXH) của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội Phú Yên) trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

Tiếp tục phát huy thế mạnh tư vấn phản biện

07/05/2021 10:12:18
|
Thông tin khác
Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang thời gian qua đạt được nhiều kết quả, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quảng Trị: Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội

14/04/2021 10:21:19
|
Thông tin khác
Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư”.

Phát huy vai trò hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

06/04/2021 14:46:55
|
Thông tin khác
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GĐXH) là nhu cầu của xã hội, là trách nhiệm của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

GS.TS Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh
01/03/2021 08:56:26
|
Thông tin khác
Nói về tư vấn phản biện và giám định xã hội, GS.TS Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm nay, Liên hiệp Hội đã xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia cần và có thể tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đặc biệt là các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, chuyên ngành theo từng lĩnh vực, có uy tín về khoa học và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, tư vấn, thiết kế trong các lĩnh khoa học và kỹ thuật. Xây dựng qui chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và sử dụng có hiệu quả, hợp lý ngân sách thành phố cấp trong từng giai đoạn.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

Nguyễn Xuân Ngàn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội Bình Dương
19/02/2021 09:11:10
|
Thông tin khác
Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học của các Liên hiệp Hội trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả, đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương.

Phản biện để hoàn thiện Luật Thanh niên sửa đổi

Một hội nghị góp ý Luật Thanh niên sửa đổi do TW Đoàn tổ chức 25/12/2020
08/01/2021 09:49:43
|
Thông tin khác
Những vấn đề liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của 02 Nghị định triển khai Luật Thanh niên đang được Bộ Nội Vụ lắng nghe, hoàn thiện trước khi thực hiện, đó là những quy định chính sách cụ thể về đối thoại thanh niên như cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; trách nhiệm các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện cơ chế chính sách đối với các đối tượng thanh niên; những vấn đề liên quan đến bố cục, kết cấu, những nội dung quy định cụ thể ở các Chương các Điều trong Nghị định.

Hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Cơ quan Đảng và nhà nước

23/12/2020 16:06:55
|
Thông tin khác
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là tổ chức chính trị-xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, được thành lập năm 1983 trên cơ sở sự vận động của Ủy ban liên lạc lâm thời các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: 02 nhiệm vụ thuộc nhóm các mô hình nuôi trồng thủy sản được đề nghị triển khai trong năm 2021

ThS Dương Bình Phú – GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp
24/06/2020 15:09:49
|
Thông tin khác
Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-SKHCN ngày 12/6/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

Vai trò của báo chí trong giám định, phản biện xã hội

LHHVN khen tưởng cho các CQ báo chí trong hệ thống năm 2019
02/06/2020 08:55:18
|
Thông tin khác
Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí là hết sức cần thiết, đặc biệt là giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân đang tập trung đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đi từ chất tới lượng

ảnh st
14/05/2020 09:03:11
|
Thông tin khác
Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần tư vấn, hoạch định các chính sách, nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chương trình, đề án, quy hoạch lớn trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

Hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội đi vào cuộc sống

Ông Lê Văn Thứng, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường (Liên hiệp hội) thực hiện đề tài Bảo tồn cây trắc tại thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa. Ảnh: THÁI HÀ
11/05/2020 15:24:50
|
Thông tin khác
Tư vấn, phản biện, giám định xã hội (TV, PB, GĐXH) là một nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ.

Nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Kiến trúc sư Trần Dân, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Đà Nẵng (Ảnh st)
28/04/2020 08:30:20
|
Thông tin khác
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Tăng cường hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội

TS Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam (ảnh HT)
21/04/2020 08:26:17
|
Thông tin khác
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.
1 2 3 4 [1/4]
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 164
accessibility Hôm qua: 349
account_circle Trong tháng: 311.098
account_box Trong năm: 216.177
supervisor_account Tổng truy cập: 2.795.169